برترین جاذبه های شانگهای چین در یک نگاه

برترین جاذبه های شانگهای چین در یک نگاه

شانگهای به جمعیت بسیار زیاد و شلوغیش معروف است. البته آسمانخراش هایش هم رو دست ندارند و شهری بسیار مدرن محسوب می شود که در زبان چینی «بر فراز دریا معنا» می دهد. شانگهای در منتهاالیه شرقی کشور چین در ...