اگر «پول» دارید، می توانید این جزایر را بخرید!

اگر «پول» دارید، می توانید این جزایر را بخرید!

اگر پول دارید، یا حتی آرزوهای بزرگی در سر دارید که پولدار شدن می انجامد می توانید این جزایر بکر و زیبا را بخرید. معمولا افراز مشهور به خرید جزیره شخصی علاقه دارند، مانند: ویرجین ریچارد که میلیاردر است و برد ...