جزیره ساموس ترکیه

جزیره ساموس در ترکیه با طبیعت زیبایش

در دریایی مدیترانه جزایر زیادی از آب بیرون آمده اند اما یکی از آنها بسیار به ترکیه نزدیک و به آسانی می توان با یک تور یک روزه به آن سفر کرد. این جزیره ساموس نام دارد. جزیره ساموس یونان نزدیکترین ...