جزیره عشاق کجاست؟

با جزیره عشاق آشنا شوید!

این جزیره به خاطر شکل جالبش به جزیره عشاق معروف شده است. این جزیره را اولین بار دریانورد مورد علاقه ناپلئون به نام شارل فرانسیس بوتمپ-بوپره در قرن نوزدهم به روی نقشه آورد، اما پس از آن‌که تصاویر بهتری از ...