جنگلی در ایران با قدمت 190 میلیون سال!

جنگلی در ایران با قدمت ۱۹۰ میلیون سال!

این جنگل 190 میلیون ساله در استان گلستان واقع شده است. اَفراتَخته یکی از روستاهای جنگلی استان گلستان است که یکی از زیباترین و دیدنی ترین مناظر بکر طبیعت را در خود جای داده است. روستایی با جنگل های انبوه ...