یکی از زیباترین نقاط جنگل های گوآتمالا

یکی از زیباترین نقاط جنگل های گوآتمالا

آمریکای مرکزی دارای آب و هوایی بی نظیر و نسبتا گرم است که سبب به وجود آمدن جنگل های انبوهی شده است. یکی از دیدنی ترین نقاط در جنگل های گوآتمالا است. این جنگل ها در بین جنگل‌های منطقه «آلتاوراپاز» ...