تالاب خورآذینی، یکی از 4 تالاب بین المللی هرمزگان

تالاب خورآذینی، یکی از ۴ تالاب بین المللی هرمزگان

در استان هرمزگان 4 تالاب بین المللی وجود دارد که یکی از آن ها تالاب خورآذینی می باشد و به دلیل وجود رویشگاه جنگل حرا و چندل به عنوان یکی از تالابهای منحصر به فرد ایران شناخته می شود. این رویشگاه ...