دریاچه ای باور نکردنی در دل کویر

دریاچه ای باور نکردنی در دل کویر

شاید تصورش هم سخت باشد که در دل کویر و چند کیلومتری اعماق بیابان ها بتوان دریاچه ای بسیار زیبا پیدا کرد که در اطراف خود درختانی هم داشته باشد و منطقه ای خوش آب و هوا را به وجود ...