دریاچه نیلوفر قرمز در تایلند

دریاچه ای پُر از نیلوفرهای قرمز در تایلند

این دریاچه بی نظیر و بسیار دیدنی در جنوب شرقی کشور تایلند و در شمال شهر کومفاواپی واقع شده است. نام این دریاچه "نونگ هان کومفاواپی" می باشد اما مردم محلی آن را "دریای نیلوفرهای قرمز" می خوانند. با نظاره ...