مراقب باشید در این ابرها غرق نشوید! + تصاویر

مراقب باشید در این ابرها غرق نشوید! + تصاویر

در کشور ژاپن پدیده ای اتفاق می افتد که بسیار نادر و شگفت انگیز است. همانطور که در تصاویر می بینید افرادی که در بالکن (نشان داده شده در تصویر) قرار دارند می توانند در ساعات اولیه صبح دریاییبسیار دیدنی ...