با دهکده مارها در تایلند آشنایی دارید؟

با دهکده مارها در تایلند آشنایی دارید؟

در حدود 60 سال پیش در کشور تایلند پزشکی زندگی می کرد که به جذب گردشگران و سوق دادن آن ها به دهکده اش بسیار اهمیت می داد. این پزشک تایلندی که در یکی از روستاهای دورافتاده این کشور زندگی ...