سفر به شهر ادبیات، دوبلین پایتخت ایرلند

سفر به شهر ادبیات، دوبلین پایتخت ایرلند

دوبلین پایتخت ایرلند می باشد. با سفر به این شهر احساس بودن در گذشته به شما دست خواهد داد. در واقع دوبلین شما را به گذشته می‌برد؛ دهه‌ای که «ببر دریای سلتیک» قدرت فوق‌العاده‌ای یافته بود اما ناگهان دچار یک ...