پارکی با مجسمه های عجیب و ترسناک در ایرلند

اینجا پارک است، اما پارکی که باید در آن ترسید!

پارک ها معمولا جایی برای استراحت و ریلکس کردن می باشند اما این پارک که در ایرلند واقع شده و نام آن پارک ویکتوریا می باشد دارای مجسمه هایی ترسناک است که از تصاویر هم پیداست قرار نیست کسی در ...