تنگ بستانک معروف به بهشت گمشده ایران

بهشت گمشده ایران ، تنگ بستاک

منطقه بسیار زیبا و حفاظت شده تنگ بستانک که به بهشت گمشده ایران معروف است در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهر شیراز در منطقه کامفیروز واقع شده است. این منطقه عمدتا با پوشش جنگلی و کوهستانی با میانگین ارتفاعی بین ۱۷۰۰ تا ...