سفر به قاهره را با این تصاویر تجربه کنید

سفر به قاهره را با این تصاویر تجربه کنید

مصر از جمله کشورهایی است که از کودکی با آن و مخصوصا با اهرام آن آشنا شده ایم و همیشه جذابیتی شگفت انگیز برای ما داشته است. قاهره شهری که با رود نیل مشهور خود سال ها مرکز قدرت دوران ...