معبد پناهگاه حقیقت

معبد پناهگاه حقیقت در پاتایا، شگفت انگیز ترین معبد تایلند

معبد پناهگاه حقیقت در پاتایا واقع در کشور تایلند می باشد. این مبعد عظیم و با معماری بسیار اعجاب انگیز و نقش و نگارهای فراوان که جزء به جزء طراحی شده اند انسان را به وجد می آورد. کار ساخت این ...