۲۲ عکس از طبیعت نروژ که شما را مشتاق دیدار این کشور می کنند!

چهره ای که از نروژ در ذهن داریم معمولا کشوری یخ زده و سرد است، اما این کشور با زیبایی های طبیعیش یخ و سرما را کنار زده و انسان را محصور خود میکند. وجود کوه های بلند و رودخانه های ...