عکس ترکیه

عکس های بسیار زیبا از ترکیه

وارد ماه اسفند شده ایم و بسیاری در ایران در حال تدارک و برنامه ریزی برای مسافرت خارج از کشور در عید نوروز هستند. تعدادی از این عزیزان تصمیمشان را گرفته و ترکیه را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده ...