زیباترین جاذبه های ایران از دید «آی بی تایمز» انگلستان

زیباترین جاذبه های ایران از دید «آی بی تایمز» انگلستان

این روزها در نشریات خارجی شاهد مطالب و گزارشات زیادی راجع به مناطق گردشگری ایران عزیزمان هستیم. یکی از گزارشات توسط " آی بی تایمز" انگلستان منتشر شده است که در آن نوشته شده: این کشور شگفت انگیز (ایران) در ...