جاهای دیدنی زنجان کدامند؟

جاهای دیدنی زنجان کدامند؟

زمانی که تصمیم می گیریم از خانه بیرون زده و به طرف زنجان حرکت کنیم، دقیقا نمی دانیم چقدر زیبایی در انتظارمان است. از شهر زنجان تا قیدار و خدابنده و ابهر و ماه‌نشان راه زیادی نیست. شهرها کوچک‌اند و ...