با هلند، کشور گل و آسیاب بادی بیشتر آشنا شوید

با هلند، کشور گل و آسیاب بادی بیشتر آشنا شوید

کشور زیبای هلند یکی از خوش آب و هوا ترین کشورهای دنیا دانست چون با برخورداری از جریان های رطوبتی برخاسته از آب دریاها و رشد گونه های مختلف گل در آن باید هم چنین آب و هوایی داشته باشد! ...