تاریخ را در روستای اسفیدان تجربه کنید

تاریخ را در روستای اسفیدان تجربه کنید

نام این روستا انسان را به یاد ساختار پلکانی روستای بسیار دیدنی ماسوله می اندازد زیرا از این لحاط بسیار به یکدیگر شباهت دارند. روستای اسفیدان در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد قرار دارد و از مناطق نمونه گردشگری استان ...