روستای عجیبی که روی آب ساخته شده!

روستای عجیبی که روی آب ساخته شده!

در کشور کوچک پرو که در آمریکای جنوبی واقع شده است، مردم یک روستا دست به کاری بسیار جالب و خلاقانه زنده اند، آن ها روستایشان را بر روی آب ساخته اند!! روستای " Uros" بسیار منحصر به فرد است چرا ...