روستای شگفت انگیز هابیت ها در دنیای واقعی

روستای بی نظیر و دیدنی هابیت ها

اگر شما هم فیلم ارباب حلقه ها را دیده باشید احتمالا عاشق روستای هابیت ها و خانه های کوچکشان شده اید و شاید آرزو کرده باشید که ای کاش این روستا واقعیت داشت، خب خبر خوب اینکه این روستا واقعیت ...