زیارتگاه دیدنی زرتشتیان به نام چکچکو

زیارتگاه دیدنی زرتشتیان به نام چکچکو

این زیارتگاه بسیار زیبا و دیدنی که در حال حاضر هم فعال است یکی از مهم ترین مکان های عبادت زرتشتیان می باشد. نام این زیارتگاه چَک‌چَک یا چکچکومی باشد که زرتشتیان آن را پیرسبز هم می خوانند. زیارتگاه چکچکو ...