زیباترین جای دنیا از دید یونسکو + تصاویر

زیباترین جای دنیا از دید یونسکو + تصاویر

سازمان یونسکو این جزیره بی نظیر را زیباترین جای دنیا معرفی کرده است! جزیره ای که با دیدن عکس های آن حتما با یونسکو هم عقیده خواهید شد. این جزیره در اقیانوس آرام جنوبی قرار دارد و تحت حاکمیت کشور ...