طولانی ترین سرسره جهان در لندن + عکس

طولانی ترین سرسره جهان در لندن + عکس

بعد از بزرگترین چرخ و فلک جهان اینبار نوبت رسیده است به بزرگترین سرسره طونلی جهان که لندن رکوردش را بزند و به نام خودش ثبت کند! این سرسره توسط کارستن هولر و در برج اروبیت لندن ساخته شده است. ...