سرسره بزرگ و ترسناکی که در پاساژ ساخته شد!

سرسره بزرگ و ترسناکی که در پاساژ ساخته شد!

در پاساژی در شانگهای چین سرسره ای ساخته شده است به نام سرسره خوشحال! این سرسره بسیار جالب و البته ترسناک از طبقه پنجم این پاساژ شروع می شود و در زیرزمین پاساژ پودونگ فرود می آید. با نظاه همراه ...