دره قدیسان فرانسه

دره قدیسان فرانسه

دره قدیسان نام پروژه ای عظیم است که در دامنه کوه های شیبدار کمون در منطقه بریتانی، در شمال غرب فرانسه در حال انجام است. این پروژه ی بسیار وسیع قرار است تمام دامنه کوه را که دشتی عظیم را پدید ...
گلچین زیباترین شهرهای اروپا برای سفر

گلچین زیباترین شهرهای اروپا برای سفر

اسم هریک از کشورها و شهرهای اروپایی که به گوشمان میخورد آشنا به نظر می آید و کم بیش با معروف ترین ها و زیباترین های آن ها آشنا هستیم اما در این مطلب می خواهیم با تعدادی پیشنهاد در ...