راهنمای مختصر سفر به هند و معرفی جاذبه های آن

راهنمای مختصر سفر به هند و معرفی جاذبه های آن

اگر می خواهید به هندوستان سفر کنید، انتخاب بسیار مناسبی کرده اید اما پیش از سفر بهتر است این مطلب را هم مطالعه کنید تا چیزی از قلم نیندازید. سفر به هندوستان تجربه متفاوتی را پیش روی مشتاقان تاریخ و ...
مکانی به قدمت «عصر حجر» در «کشمیر»

مکان تاریخی «برزوهوم» در کشمیر

کشمیر برای بسیاری از ما نامی است ناآشنا... این منطقه با آثار باستانی و تاریخی خود می تواند هر کسی را شگفت زده کند. اگر اهل دیدن از مکان های تاریخی هستید پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ...