وارنا، بهشت ساحلی بلغارستان

وارنا، بهشت ساحلی بلغارستان

بلغارستان از آن کشورها اروپایی است که راجع به آن کمتر می دانیم در حالی که می تواند یکی از مقاصد رویایی هرکسی باشد. در این مطلب به معرفی یکی از شهرهای ساحلی بلغارستان به نام وارنا می پردازیم. با ...