شگفت انگیز ترین سواحل دنیا را با عکس ببینید

شگفت انگیز ترین سواحل دنیا را با عکس ببینید

چه نوع سواحلی را در ذهن خود می توانید تصور کنید؟ اصلا چیزی غیر از سواحل سنگی و شنی می توانید متصور شوید؟ جالب است بدانید که تنوع واحل بسیار بیشتر از چیزیست که تا کنون دیده بودیم. با نظاره ...
ساحلی که توپ های بولینگ آن را پُر کرده اند!

ساحلی که توپ های بولینگ آن را پُر کرده اند!

این ساحل بی نظیر و عجیب به ساحل توپ های بولینگ مشهور شده است. ساحل توپ های بولینگ در کالیفرنیا آمریکا قرار دارد که به دلیل قرار داشتن سنگ هایی بسیار بزرگ اما به شکل توپ این نام را به ...