چرا باید از مالدیو دیدن کرد

چند دلیل برای آنکه حتما به مالدیو سفر کنید

مالدیو نام مجمع الجزایری در اقیانوس هند می باشد که از 1200 جزیره تشکیل شده است. آیا همین یک خط برای عاشقان طبیعت کافی نیست که به جایی با 1200 جزیره سفر کنند؟ خب شاید نباشد! پی به ادامه مطلب توجه ...