ساحلی که توپ های بولینگ آن را پُر کرده اند!

ساحلی که توپ های بولینگ آن را پُر کرده اند!

این ساحل بی نظیر و عجیب به ساحل توپ های بولینگ مشهور شده است. ساحل توپ های بولینگ در کالیفرنیا آمریکا قرار دارد که به دلیل قرار داشتن سنگ هایی بسیار بزرگ اما به شکل توپ این نام را به ...