آموزش سیب زمینی سرخ شده به سبک چینی

سیب زمینی سرخ شده جز خوراکی های محبوب در کل دنیا به حساب می آید محبوبیت جهانی این خوراکی سبب شده در کشور های مختلف با توجه به ذاعقه مردمان آن کشور طبخ خاصی در نظر گرفته شود در ایران ...