چه «سیم کارتی» برای سفر مناسب است؟

چه «سیم کارتی» برای سفر مناسب است؟

امروزه با فراگیر شدن وای فای و اپ ها ارتباطی، کمتر کسی در سفر به سیم کارت احتیاج پیدا می کند اما کشورهایی هستند که همچنان از وای فای آزاد و مجانی محدومند و ما برای نگه داشتن ارتباط خود ...