شادترین کشورهای دنیا را می شناسید؟

هر سال سازمان ملل فهرستی از شادترین کشورهای جهان را منتشر می کند. این لیست توسط کارشناسان برجسته در زمینه های اقتصاد، روانشناسی، سلامت و سیاست های عمومی تهیه می شود. اگر شما در یکی از این کشورها زندگی نمی کنید، ...