2 شهر در مرکز ایران که شبیه به موزه هستند!

۲ شهر در مرکز ایران که شبیه به موزه هستند!

در استان اصفهان دو شهر وجود دارند که بیشتر شبیه به موزه هستند تا شهر! نام این دو شهر، زواره و اردستان است. این شهرها که اتفاقا در پاییز هوایی ملایم و دلپذیر دارند و فصل سفر به آنها همین ...