شهرهای بنا شده بر لبه پرتگاه

شهرهایی که بر لبه پرتگاه ساخته شده اند!

شهرهای مختلف در گوشه و کنار جهان زیبایی های متفاوتی به وجود آورده اند اما بعضی از آن ها بسیار جالب توجه تر از بقیه هستند. در این مطلب با تعدادی از شهرها آشنا می شویم که بر لبه پرتگاه ...