شهرهای زیرزمینی در ایران و جهان

معرفی تعدادی از شهرهای زیر زمینی ایران و جهان

 شهرهای زیر زمینی به علت غیر عادی بودن همیشه برای مسافران جذابند. دلیل غیر عادی بودن آن ها هم این است که معمولا شهرها را روی زمین بنا می کنند! زندگی انسانها همواره بر روی زمین بوده است و شهرهای خودشان ...