به شهر رازآمیز «ترانسیلوانیا» سفر کنید!

شهر ترانسیلوانیا ، شهری رازآلود در رومانی

شهر ترانسیلوانیا به عنوان شهری مرموز و رازآلود شناخته می شود. دلیلش هم داستان ها و افسانه هایی گاه وحشتناک است که در مورد آن دست به دست شده است. در ترانسیلوانیا می توانید غارنوردی کنید، از صخره های هولناک بالا ...