شی چنگ، شهر باستانی و مغروق چین

شهری که زیر آب است! شی چنگ در چین

بله، عنوان مطلب را درست خواندید! شهر شی چنگ در اعماق دریاهای چین فرو رفته است و دیگر اثری از آن بر سطح زمین یافت نمی شود. این شهر باستانی و کهن در حدود 1300 سال قبل در دامنه کوهستان وو ...