شهری با خانه های عروسکی

شهری که با خانه های فانتزی و عروسکی ساخته شده

نام این شهر زیبا "کرمل" می باشد که در در کالیفرنیا واقع شده است. مشهور شدن نام این شهر به خاطر معماری بسیار جالب خانه های آن به شکل کارتونی و فانتزی می باشد. ساخت این شهر زمانی شروع شد ...