برای دیدن این منظره بی نظیر باید 659 پله را بالا بروید!

برای دیدن این منظره بی نظیر باید ۶۵۹ پله را بالا بروید!

در کشور کلمبیا شهر کوچکی به نام گواتاپه وجود دارد که با وجود کوچک بودنش سالانه تعداد بسیار زیادی گردشگر را به خود جذب می کند. یکی از جذابیت های بی نظیر این شهر “صخره گواتاپه” است که ۲۲۰ متر ...