اردیبهشت، بهترین وقت سفر به شیراز

شیراز را در اردیبهشت ببینید

درست است که فصل بهار و خصوصا ماه اردیبهشت، سرتاسر ایران زیباست اما شیراز حال و هوای دیگری دارد. باور نمی کنید؟! با نظاره همراه باشید تا تفاوت را احساس کنید... به تاریخ که سری بزنیم و به روزهایی برگردیم که ...