طرز تهیه صبحانه آلمانی (یا صبحانه کشاورز)

کشاورزان به علت حجم کاری که دارند باید صبحانه کامل تری هم نسبت به دیگر طبقات جامعه میل کنند. صبحانه کشاورزان آلمانی هم با نام Bauernfrühstück معروف است، که به معنی صبحانه کشاورز می‌باشد. این صبحانه نوعی صبحانه مفصل، متشکل ...