لیتلا دیمون جزیره ای همیشه ابری

لوتلا دیمون جزیره ای همیشه ابری

دانمارک دارای مناطق خودگردانی می باشد که عمدتا دارای طبیعت و آب و هوای بسیار دلپذیری هستند. یکی از این مناطق جزیره لوتلا دیمون  می باشد که جزیره ای در مجمع الجزایر فارو است. نکته جالب توجه و بسیار دیدنی ...