با دیدنی های عجب شیر آشنا شوید

با دیدنی های عجب شیر آشنا شوید

احتمالا نام شهرستان عجب شیر را که می شنویم به صورت ناخودآگاه به یاد پادگان معروف و بزرگ این شهر می افتیم، اما در کنار این پادگان تعداد زیادی مکان دیدنی و طبیعی در این شهرستان وجود دارند که دیدن ...