با جاذبه های قم آشنا شوید

با جاذبه های قم آشنا شوید

استان قم کوچکترین استان ایران به شمار می رود که در واقع یک شاهراه ارتباطی بین چند استان دیگر می باشد. به همین دلیل هر سال بازدیدکنندگان و مسافران بسیاری گذرشان به این استان می خورد. گرچه طبیعت سبز ، کوه ...