النگدره، یکی از زیباترین جنگل های ایران

النگدره، یکی از زیباترین جنگل های ایران

پیاده روی تا اعماق جنگل را دوست دارید؟ تا آنجا که پاهایتان خسته شود اما چشمانتان از زیابیی بی نظیر مناظر سیر نشده باشد بخواهید باز هم ادامه دهید؟ در جنگل النگدره واقع در استان گلستان و شهر زیبای گرگان ...